รักศีล http://buddhabucha-net.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=6&gblog=2 http://buddhabucha-net.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป จากคำสอนของครูบาอาจารย์หลายๆท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=6&gblog=2 Fri, 21 Jan 2011 8:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=6&gblog=1 http://buddhabucha-net.bloggang.com/rss <![CDATA[ อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป จากคำสอนของครูบาอาจารย์หลายๆท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=6&gblog=1 Thu, 20 Jan 2011 13:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=5&gblog=3 http://buddhabucha-net.bloggang.com/rss <![CDATA[อานิสงส์ของศีล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=5&gblog=3 Fri, 21 Jan 2011 8:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=5&gblog=2 http://buddhabucha-net.bloggang.com/rss <![CDATA[ศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐ ( สีลํ อาภรณํ เสฏฺฐํ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=5&gblog=2 Thu, 20 Jan 2011 8:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=19-01-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=19-01-2011&group=5&gblog=1 http://buddhabucha-net.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีวันพระค่ะ :) ขอตั้งสัจจะอธิษฐานจะรักษาศีล 8 ตั้งแต่วันนี้ไปจนครบสามเดือนค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=19-01-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=19-01-2011&group=5&gblog=1 Wed, 19 Jan 2011 12:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=4&gblog=3 http://buddhabucha-net.bloggang.com/rss <![CDATA[พระดินปั้น Handmade – ขั้นตอนการขึ้นรูปและปั้นองค์พระ #1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=21-01-2011&group=4&gblog=3 Fri, 21 Jan 2011 8:40:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=4&gblog=2 http://buddhabucha-net.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธมหาจักรพรรดินิพพานัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=20-01-2011&group=4&gblog=2 Thu, 20 Jan 2011 8:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=19-01-2011&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=19-01-2011&group=4&gblog=1 http://buddhabucha-net.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรูป ปั้นเอง องค์แรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=19-01-2011&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=19-01-2011&group=4&gblog=1 Wed, 19 Jan 2011 20:50:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=16-10-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=16-10-2010&group=2&gblog=1 http://buddhabucha-net.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำ BuddhaBucha.net ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=16-10-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=buddhabucha-net&month=16-10-2010&group=2&gblog=1 Sat, 16 Oct 2010 11:44:41 +0700